9/10/17

Η πουλλού

-"Ναι, ναι, εμάθαμεν του και να δείχνει την πουλλού του"
-"Μα τι εννοείς Δήμητρα μου;"
-"Ε ρωτάς τον "<που εν η πουλλού σου Αντρέα μου;> και δείχνει σου την"

Εγω αποσβολωμένη. Εν απαυτές τες φίλες/γνωστές που εν μπορώ να είμαι ίσια μαζί τους.

-"Και άμαν έρτει ένας ανώμαλος Δήμητρα μου και ρωτήσει τον Ανδρέα που εν η πουλλού του κ ο Αντρέας δείξει του την επδ εμάθετε του ότι άμα τον ρωτούν πρέπει να την δείχνει τι θα κάμετε Δήμητρα μου;"

Επειδή αν δεν μάθει το νήπιο που εν η πουλλού του και ότι η πουλλού του εν κάτι σημαντικό πώς να προχωρήσει στην ζωή του;
Αν δεν του πεις να εύρει που εν νη πουλλού του που μιας εξαρχής ε εν και ξέρεις ποττέ, μπορεί να μεν την εύρει. Και που να πάει τούτο το μωρό χωρίς να ξέρει που εν η πουλλού του.

Εμάς η κόρη εν ξέρει που εν το πουττί της. Φυσικά εμάς εν κόρη, εν είναι περηφάνια όπως το να έχεις πουλλού.

Ο Φιτζ, απαγόρευσε μου να βλέπει η κόρη τον Ανδρέα, μπας και δείξει μας την πουλλού του καμιά μέρα.